Személyi asszisztens

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet
Főigazgatóság

Személyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű  munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános és közművelődési főigazgató-helyettes munkájának teljes körű támogatása, ügyviteli feladatok ellátása. Általános szervezési és irodai feladatok: megbeszélések, tárgyalások megszervezése, utazásszervezés, kimutatások, jelentések, prezentációk készítése, szerződések szerkesztése, kezelése, levélírás, online és offline dokumentumok rendszerezése, vendégek fogadása, találkozók szervezése.

Ügyintézés, adminisztratív és szervezési feladatok, elektronikus levelezőrendszer kezelése, excel táblázat kezelése, adatrögzítés, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása a főigazgató-helyettes iránymutatása alapján.

A múzeum rendezvényeinek előkészületeit segítő alkalomszerű tevékenységek elvégzése,

Jogállás, illetmény és juttatások:

Illetmény és juttatások:

Az illetmény-megállapítás egyedileg történik.   

Pályázati feltételek:

Felsőfokú iskolai végzettség

MS Office programok gyakorlott szintű ismerete

Megbízhatóság, pontosság, precizitás

Önálló munkavégzésre való képesség

Rugalmasság

Jó problémamegoldó képesség

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

KEF portál ismerete

Közigazgatásban szerzett tapasztalat

adminisztratív területen szerzett tapasztalat

Projekt alapú munkában vagy projektvezetésben szerzett tapasztalat

B típusú jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével

Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2022.12.21.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzár Ágota főigazgató-helyettes nyújt, a +36 30 202 5510-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.12.23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.