Tárgyi eszköz könyvelő

Magyar Természettudományi Múzeum

Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály

Tárgyi eszköz könyvelő

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Baross u. 13.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Eszköz- és készletnyilvántartás teljes körű vezetése a hatályos jogszabályok szerint, analitikus könyvelése, selejtezés lebonyolítása, leltározásban való részvétel
 • Állományba vétel dokumentációjának elkészítése
 • Eszközök ellátása egyedi azonosítóval
 • Értékcsökkenés elszámolása
 • Befektetett eszközök főkönyvi kartonjainak vezetése
 • Analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése
 • Leltárkörzetek között történő eszközmozgatás nyilvántartásba vétele
 • Kapcsolódó statisztikák elkészítése adatszolgáltatások előkészítése, egyeztetése és beküldésének elvégzése
 • Aktív részvétel a heti, havi és eseti riportok készítésében

 

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről szóló rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú szakirányú végzettség,
 • Mérlegképes könyvelői képesítés és/vagy pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítés
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Precíz, gyors munkavégzés, önállóság, nyitottság
 • Munkakörhöz kapcsolódó számviteli és adó szabályok magas szintű ismerete
 • Jó kommunikációs képesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az elmúlt 3 évben költségvetési szervnél szerzett legalább 1 éves eszköznyilvántartói gyakorlat
 • Forrás.net integrált számviteli rendszer ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.05.16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Gabriella nyújt, a +36 30 546 4980-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton, az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.05. 18.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon

szerezhet.