Tudós természetábrázolók – Herman Ottótól a digitális képalkotásig

Ez a kiállítás az élő természet végtelen sokszínűségének és változatosságának bemutatása. Egyben tisztelgés azok előtt a kutatók és művészek előtt, akik az elmúlt másfél évszázadban annyi fáradsággal és igyekvéssel, ötlettel és türelemmel buzgólkodtak azon, hogy a természetrajzi kutatások eredménye eljusson a szakmai és laikus közönséghez. Szinte minden alkotás a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeiből származik. A képeket úgy mutatjuk, ahogyan megőrződtek.

Herman Ottó korában a színes nyomtatás módszere a litográfia volt. Itt minden egyes színt külön kőlap segítségével kellett (pontosan) ugyanarra a papírra nyomni. A 20. század második felétől terjedtek el a modernebb nyomdai eljárások. Ma pedig, a digitális képalkotás, szerkesztés és nyomtatás korában, a képek készítését remek gépek segítik.

Közben nőtt az ismeretek mennyisége és az ábrázolandó jelenségek köre is bővült (az élőlény alakja, részletei, változatai, mozdulatai, környezete, vele együtt előforduló más élőlények, a viszonyuk, majd később mozgás, hang, vagy akár vegyi összetétel).

A kutatónak lépést kell tartania a tudomány haladásával is és a technikai lehetőségek fejlődésével is. Nehogy azt higgyük, hogy ez könnyű feladat!

A kiállítás alapterülete: kb. 50 folyóméter

Amennyiben kiállításunk felkeltette az érdeklődését, kérjük, keresse Balogh Róbert  marketing menedzsert!

 

 

Galéria képei: