A zárvatermő növények termései

A zárvatermő növények termései

Az élővilág rendszerezése az elmúlt két évszázadban sokat fejlődött, így rendszerezés egységei és hierarchiája számos alkalommal változtak, finomodtak. Habár az állandó kiállítás „Élet bárkájában” elsősorban az alaktani sokféleségre csodálkozhat rá a látogató, az egyes egységek további magyarázatok keresésére, elgondolkodásra késztethetik. Az evolúcióval, molekuláris taxonómiával IT-egységekben ismerkedhetnek meg.

A növényvilág rendszertanában 1) alaktani alapokon nyugvó; 2) az egyes növénycsoportokra jellemző kémia vegyületek alapján történő (kemotaxonómiai) és 3) a legújabb genetikai/leszármazási vonalakra építő rendszerek igyekeznek segíteni az eligazodást e gyönyörködtető, ugyanakkor zavarba ejtő sokféleségben.

A kapcsolódó tárgyleírások, valamint a kiemelt fajok bemutatása a látogatók ismereteinek elmélyítését szolgálják.

A terméses ládavitrin a zárvatermő növények (Angiospermatophyta) terméseinek sokféleségét szemlélteti. Minden terméstípus nem mutatható be, de a preparálva-szárítva tartósan kiállítható termések is zavarba ejtő változatosak.

A növényvilágban a termés virágrészekből, virágokból vagy a virágzatból és a hozzá kapcsolódó képződményekből származó szerv. Szerepe a magvak védelme és gyakran terjesztésének segítése. A termések nagyon sokfélék; a terméstípusokat a mag védelmének módozatai és alaktani ismérvek alapján ismerhetjük fel. Csak a terméseik alapján nem rendszerezhetők a növények, mert vannak ugyan egyes rendszertani csoportokra jellemző terméstípusok, számos esetben rendszertanilag távol álló növények is hasonló termést fejlesztenek. A terjesztéshez való alkalmazkodás révén több evolúciós vonalon is kialakultak hasonló formák.

A vitrinben egyszerű és összetett, felnyíló és zárt termések, csoportos termések és terméságazatok egyaránt láthatók: például tüsző (pirosló hunyor); ikertüsző-terméságazat (amerikai ámbrafa); aszmag, aszmagcsokor (leánykökörcsin); hüvely (lepényfa); tok (csattanó maszlag, perzsa varázsfa, ricinus, csíkos kecskerágó); felfújt tok (mogyorós hólyagfa); makk (csertölgy, libanoni tölgy, közönséges bükk, törökmogyoró, szelídgesztenye); repítőkészülékes makk (közönséges gyertyán, komlógyertyán); sulyommakk (sulyom); diótermés, azaz fellevelekkel összenőtt makk (fekete dió); ikerlependék (hegyi juhar); almatermés (barkóca berkenye); bogyótermés (kivi); szemtermés (búza).

Szerző: Bauer Norbert (Növénytár: Herbarium Carpato-Pannonicum)